logo

Jungshoved slot
jungshoved slot

Marts 2014 - Tillæg.
Enkeltfund, Nyere tid (dateret.).
Roneklint - beliggende i den nordlige del af Jungshoved - blev udskiftet i 1797.
1987 Uspecificeret aktivitet Journal.: 12/87-3055 Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl.Brændstof (ikke marinediesel) i Jungshoved by 3 km fra havnen.På udskiftningstidspunktet i 1796 lå der.Download kort (PDF-fil fredningen omkring Jungshoved Nor er ikke let at opleve fra landsiden.Imellem disse Vandhuller og Voldstedet findes talrige Murbrokker, som rimeligvis ere Levninger af Bygninger, der hørte til Slottet.Men det er selvfølgelig en mulighed ikke alle har til rådighed.Den hvidkalkede, teglhængte kirke har tilhørt den stærke middelalderborg Jungshoved, hvis imponerende voldsted ligger ved indsejlingen til Jungshoved Nor, lige syd for kirken.I dag er fyrene alene til glæde for lystsejlere.Mønt- og Medaillesamling FP 6579: en skilling præget 1614 under Chr.Den oprindelige forte mellem online casinos mit 10 cent einsatz gårdene, hvor dyrene blev samlet inden de kom på græs, blev efter udskiftningen kaldt gaden.I Stranden udfor Overgangen over den indre Grav findes talrige Egepæle, der formentlig hidrører fra en Bro over det smalle Sund (Se Allerslev Sogn.
Mønt- og Medaillesamling 1994 Botanisk analyse Journal.: 726 Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium Stolpe vedbestemt som.
Bro- eller spærringsforløb mellem slotsruinen over noret til Oremandsgård med et gammelt vejforløb på vestsiden af noret.
1984 Museal besigtigelse Uspecificeret institution 1987 Anmeldelse fra privat Journal.: 12/87-3055 Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl.
Tid:, jungshoved kirke er opført.
Tema: Bebyggelse, fi skeri.
Den bakkede Overflade viser Contourerne af de Bygninger, som synes at have dækket Bakken næsten fuldstændig; men Fundamenterne ere overalt skjulte af Græsdækket.1994 Dendrokronologisk datering Journal.: A 6315 Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser Stolpen, som blev opsamlet august 1994, kunne ikke dendro-dateres.Længst mod syd på Jungshoved ligger landsbyen Stavreby med sine små længehuse og gamle gårde placeret omkring den bugtede landsbygade.Vejen ender nær havet, og her kan man få et indtryk af landskabet, men området er langt fra noget udflugtsmål!1994 Analyser af materiale Journal.: A 6315 Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser Stolpen, som blev opsamlet august 1994, kunne ikke dendro-dateres.Anlæg og datering (7 borg/Voldsted, Middelalder (dateret.).Der er ikke kommet megen ny bebyggelse til, og gadekæret er bevaret i begrænset omfang.Forfyret var anbragt i en lille træbygning tæt på kysten mens bagfyret består af en gitterkonstruktion i metal placeret tæt på Roneklint.Fyret blev nedlagt i 1957.Det kræver en lavbundet båd, allerbedst en kajak.En tur til Jungshoved Kirke og Slotsbanke er dog en god oplevelse for alle.Kysten har siden 1904 flyttet sig.Undersøgelsehistorie (31) 1876, museal berejsning, nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid, paa lav, flad Grund, umiddelbart ved Strandbreden ligger Jungshoved-Voldsted.Mønten er fundet på jordoverflade i Jungshoveds anlæg.

Emne: Landsby, havn, fi skeri.
Tid:, områdeafgrænsning og beskrivelse ændret.


Sitemap